56 години докосваме бъдещето!

English

Регионален ученически конкурс за мултимедийни презентации

25 януари 2010 г.

       Общи положения:

Организатор на конкурса е ПГМТ „Вл. Комаров”, с подкрепата на Регионален инспекторат по образование и Народна Астрономическа Обсерватория „Галилео Галилей”.

Цели:

 - Да се даде възможност на учениците от среден курс на обучение, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии да покажат знания, умения и компетенции по поставената тема;

 - Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците от среден курс на обучение;

 - Да се формират умения и компетенции за работа по проект - самостоятелно или в екип.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от регион Силистра, разпределени в две възрастови групи:

 - VIVII клас;

 - VIII клас;

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 2-ма ученика. За изработването на презентацията да се използва софтуер по избор. Отборите, които желаят да участват в конкурса трябва да се регистрират за участие до 15.02.2010 г. в интернет страницата на ПГМТ „Вл. Комаров”, в раздел „контакти” като използват формата за контакт. В полето "текст" да се запишат трите имена на учениците, наименование на училището и име на ръководителя. В полето "относно" да се избере "регистрация", а в полето "до" -  Ръководител КК.


Павел Желязков © 2009