56 години докосваме бъдещето!

English

Добрата реклама - предпоставка за успех

На 10.05.2012 г. в ПГМТ „Вл. Комаров” се проведе публична изява на клуб „Цената на успеха”. Извънкласната клубна дейност с ръководител инж. Илиана Жекова, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В клуба участват 9 ученика от 9в клас с класен ръководител Христина Димитрова.

Темата на изявата беше „Добрата реклама – предпоставка за успех”. Гости на мероприятието бяха преподаватели, служители и ученици от гимназията. Изявата беше разделена на две части – първата показваше знанията на участниците по поставената тема, а втората – техните умения да прилагат наученото.

 

В първата част пред гостите беше презентирана информация за възникването, същността, проучванията, рекламни канали, видовете реклами според фазите на жизнения цикъл на стоката и пр.

 

Във втората част учениците разработиха проект за рекламна кампания за набиране на кандидат гимназисти за обучение в ПГМТ „Вл.Комаров”

 

Участниците си избраха мото на кампанията - „ПГМТ „Вл. Комаров” – училище за сбъднати мечти”. Направиха план на кампанията като определиха какви проучвания ще направят, сред какви целеви групи, каква стратегия и тактика ще предприемат и какъв бюджет ще имат.

Най-добре се изявиха Васил Христов, Веселин Дечев, Еркан Мехмед.

 

Участието на учениците в клуба им дава начални знания по предприемачество, спомага за развитието на тяхната творческа мисъл, инициативност и креативност, дава им знания за бъдещо стартиране на собствен бизнес.

 

Списък на групата


Павел Желязков © 2009