56 години докосваме бъдещето!

English

"Вселенските закони и човекът на новото време"

Клуб по гражданско образование

         На 12.03.2012 г. учениците от клуб „Вселенските закони и човекът на новото време” в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра представиха публично занятие на тема „Разгръщане на собствения потенциал”. Представена бе презентация на седемте закона за вибрацията, енергията, полярността, резонанса, реалността, мисленето и въображението.

         Извънкласната клубна дейност „Вселенските закони и човекът на новото време” с ръководител Татяна Кинджакова, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ggnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnghghng/////////

По време на публичното занятие момчетата от  клуба организираха дискусия с учениците от 7б клас от ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра, които бяха част от общо 33та присъстващи като публика.

Проведената дискусия бе на тема: „Как да разбера какво е истинското ми призвание?”. Отговаряйки на конкретни въпроси по темата, всеки от учениците определи какво е неговото призвание в живота и как чрез помощта на представените вече физични закони и положителното мислене да постигне успех в желаната от него сфера на професионална реализация.


Ч
рез излъчения филм „The Secret” всички присъстващи видяха как на практика чрез целенасочена положителна мисъл и въображение по-леко биха достигнали целите си в бъдеще.


Публиката от актовата зала в ПГМТ ”Вл. Комаров” си тръгна със силното убеждение, че физиката и психологията са не само учебни предмети. Публичното занятие бе не само
интересно, но и полезно, тъй като посочва как могат да бъдат използвани законите на физиката и психологията, за да направим пътя в живота си не само проходим, но и по-успешен.

А това вече е постижение, нали?

Списък на групата


Павел Желязков © 2009