56 години докосваме бъдещето!

English

Екологични проблеми на автотранспортната специалност

Първа представителна изява на клуб "Зелени автомобили"

На 12.12.2012 г. учениците от клуб „Зелени автомобили” в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра представиха публично занятие на тема „Екологични проблеми на автотранспортната специалност”. В първата част учениците презентираха богат доказателствен материал за екологичните проблеми на своята професия и специалност.

 

Извънкласната клубна дейност „Зелени автомобили” с ръководител инж. Емел Рушидов, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Екодиалогът в началото на занятието показа, че учениците се интересуват от причините и отрицателните последици от неправилната експлоатация на автотранспортната техника и проблемите, които автомобилите причиняват на околната среда, живота и здравето на хората.

 

На организираната кръгла маса всеки от членовете на клуба представи пред присъстващите участници и гости информация за онези агрегати и системи на автомобила, причиняващи екологични замърсявания, демонстрирайки основни познания върху  тяхното устройство и действие.

 

Представянето завърши с препоръки за еко-шофиране, които ще послужат като послания към монтьори и шофьори във фирмите-партньори, които учениците ще посетят на работните им места на следващи занятия на клуба.

 

По време на втората част, която се проведе в работилтицата по АТ всеки ученик регулира карбуратора така, че двигателят на автомобила да работи устойчиво на минимални обороти на празен ход, за да се получи минимално съдържание на отровни компоненти в отработените газове. Това практическо упражнение ще бъде основа на следващата представителна изява, на която учениците вече ще се състезават помежду си.

 

В представителната изява участваха всичките 12 членове на клуба, много ученици, учители и родители.

 

 

 

 

Списък на групата


Павел Желязков © 2009