56 години докосваме бъдещето!

English

Представителна изява

Клуб Рибата и здравословното хранене

На 2юни 2012 година на брега на река Дунав в района на самолета, се проведе състезание по риболов на клуб "Рибата и здравословното хранене" по проект "Успех" с ръководител инж. Радослав Гълчавов. Тази дейност е по проект „УСПЕХ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изявата е представителна и имаше за цел участниците в клуба да покажат умения за улов на риба, както и екологична дисциплина за опазване на природната среда до естествен водоем. В състезанието участваха девет ученика, като победителят беше определен по количеството уловена риба.

Първо място спечели Владислав Христов от 10а клас със 752 гр. уловена риба.  На второ място се класира Кристиян Койчев от същия клас с 571 гр., а третото място зае Дениз Мехмед от 9а клас с 450 гр.

Всички участници в състезанието получиха награди - куки, плувки, звънчета, корди и други рибарски принадлежности. Победителят получи риболовен прът, класираният на второ място - живарник, а третият в класирането - стойка за две въдици.

Риболов на различни видове риба

3 ноември 2012 г.

Извънкласната клубна дейност „Рибата и здравословното хранене” с ръководител Радослав Гълчавов, по проект „УСПЕХ” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Групата от 12 ученици под ръководството на инж. Радослав Гълчавов проведе занятие на тема "Риболов на различни видове риба" на биорезервата Сребърна в разрешената за това зона - от страната на музея. Основни цели на занятието:

  • Опознаване на флората и фауната на биорезервата;
  • Локализиране на определени участъци и почистването им от отпадъци;
  • Улов и установяване на основните разлики между видовете риба.

Учениците с голямо любопитство разгледаха цялата площ на езерото. С помощта на бинокли те установиха местата на гнездене на някои редки видове птици - лебеди, пеликани и патици.


След това си набелязаха места за улов. Почистиха боклуците около тях в специалну чували за отпадъци. Риболовът беше относително добър. Някои уловиха 2-3 кг риба, други по-малко, но определено се справиха. В живилниците влязоха каракуди, червеноперки, бабушки, улей и платика.

Всички участници в изявата бяха доволни от добрия улов и от престоя си на това великолепно кътче на българската природа - оазисът на биоразнообразието - езерото Сребърна.

Списък на групата


Павел Желязков © 2009