56 години докосваме бъдещето!

English

Училищен конкурс за мултимедийна презентация /филм/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА

„ВЛАДИМИР КОМАРОВ” – СИЛИСТРА

 

 

            Организира

 

 

 Училищен конкурс за мултимедийна презентация /филм/

 

 

Регламент

 Конкурсът е свързан с календарните празници на етносите. Традициите, които те спазват, отражението им във всекидневния живот на българина. Споменът, който те оставят в паметта на поколенията и приносът, който дават към материалната култура на българския народ.

 

  1. Цели на конкурса:

Да се провокира творческото търсене на учениците и да им се даде възможност чрез креативност да изразят своето отношение към празниците и традициите на етносите.

2.Участниците са разделени в две възрастови групи:

-          Първа възрастова група -  8 – 9 клас;

-          Втора възрастова група – 10 – 12 клас;

 

 

3.Тема: Народопсихологията и нейното отражение съвременността. 

Традиции, паметници  и празници на етносите.

 

     4. Изисквания при техническото оформление и представяне на презентация

Презентациите могат да се разделят на два вида: мултимедийна, при която за представянето на дадена тема се използват съвременните информационни технологии, и презентация, при която информацията се представя чрез други средства (предимно постери). При представянето на тема и чрез двата вида презентации е необходимо да се изготвят:

  • самата презентация (мултимедията или постера), на която ще се представят нагледно основните идеи на вашата тема;
  • текстови документ, в който ще се приложи цялата информация, която ще поднесете на аудиторията си и която не фигурира като текст в самата презентация. Това е необходимо за вашата подготовка за добро представяне.

Общи изисквания за създаването на успешна мултимедийна презентация:

1. Можете да използвате различни програми: Power PointFlash и други, с които умеете да работите;

2. Няма ограничение за броя на слайдовете на вашата презентация, важното е нейната съдържателност и продължителност да не отегчи публиката. (най-много 10-15 минути);

3. Не претрупвайте слайдовете с информация:

-          на слайд да има не повече от 40 думи;

-          на слайдовете поставяйте само основните акценти на информацията;

-          ограничете количеството точки и подточки;

-          използвайте прости, кратки и ясни изречения;

-          може да има слайдове и без текст само илюстративен материал;

-          на слайда може да се комбинира илюстративен материал с пояснителен текст.

4. Избягвайте такива слайдове с много текст.

-          . Използвайте ограничено анимация и ефекти за преход от един слайд към друг.

-          използвайте не повече от два-три вида преход;

-          не използвайте преход между всички слайдове.

-          използвайте само най-леките и професионално изглеждащи анимации за въвеждането на информацията.

5. Използвайте оригинални фонове, а не тази от програмата. Те са познати и банални. Сами създавайте подходящи фонове.

6. Използвайте висококачествени илюстративни материали снимки, карти, графики и др.

-          не разпъвайте една малка снимка с ниска резолюция, това влошава качеството й.

-          избягвайте да използвате Clip Art-а на Power Point или други изображения тип комикси, тъй като вече не са оригинални.

7. Използвайте разумно цветовете не повече от 4 цвята;

8. Подберете добре шрифтовете:

 

 

5. Награди:

-          Класирането се извършва по възрастови групи.

-          Наградите за всяка възрастова група са 1, 2, 3 място.

-          Всеки награден участник ще получи и грамота за участие.

Срок за изработване и представяне на презентациите и постерите: 20 декември 2016 година  на e-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg или в кабинет 210

 

Организаторите ще уведомят класираните автори.

Павел Желязков © 2009