56 години докосваме бъдещето!

English

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2018 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2017 г.

Изтегли

Бюджет за 2017 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2016

Изтегли

Бюджет и уточнен план към дата 01.01.2016

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 09. 2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 06. 2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31. 03. 2015 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09.2014 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2014 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.03.2014 г.

Изтегли

Бюджет и уточнен план към дата 01.01.2014 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2013 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 09. 2013 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30. 06. 2013 г.

Изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31. 03. 2013 г.

Изтегли

Павел Желязков © 2009