56 години докосваме бъдещето!

English

ПГМТ "Вл. Комаров" обявява прием на ученици през учебната 2019-2020

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в VІІІ клас в ПГМТ "Вл. Комаров"

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност

Прием след VII-ми клас

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

½  паралелка - 13 ученици

срок на обучение - 5 г.

разширено изучаване на английски  език

професия - Техник на компютърни системи

ПКС – III

 

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

½  паралелка - 13 ученици

срок на обучение - 5 г.

професия - Техник по транспортна техника

ПКС – III

Правоспособност водач на МПС категория В и С

 

Павел Желязков © 2009